HLAVNÁ STRÁNKA  

ÚDAJE PRE VÝPOČET CESTOVNÝCH NÁHRAD ZA POUŽITIE MOTOROVÉHO VOZIDLA

cena PHM: EUR/liter priemerná spotreba: litrov/100km paušálna náhrada: EUR/km PREPOČÍTAŤ

VYÚČTOVANIE PRACOVNEJ CESTY

Dátum ODCHOD - PRÍCHOD Použitý
dopravný
prostr.
Vzdialenost
v km
Zaciatok
a koniec
prac.
výkonu
(hodina)
Náhrady pri pracovnej ceste  
Cestovné a
miestna
preprava
Stravné Noclažné Nutné
vedľajšie
výdavky
Spolu Upravené
  o hod. EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

© 2008-2019  Všetky práva vyhradené.   Ing. Milan Novák,    sluzby@cestovnyprikaz.sk

obrázková nápoveda k zobrazenému formuláru

  • kalendár
  • použitý dopr. prostriedok
  • automatické dokončovanie
  • stravné
  • automatické súčty v riadkoch a stĺpcoch
  • označovanie riadkov

  • kopírovanie riadkov