CESTOVNÝ PRÍKAZ

Stránka CESTOVNÝ PRÍKAZ slúži na jednoduché a okamžité vyplňovanie tlačív cestovných príkazov. Cestovný príkaz umožňuje vytlačiť aj nevyplnené tlačivo. Cestovné príkazy je možné archivovať a použiť ich na vytvorenie nových kópií cestovných príkazov. Vyúčtovanie cestovných náhrad je automatizované.
!!!! Zmena stravného od 1.7.2019 viď. tabuľka dole. !!!!

cestovný príkaz    - verzia: 1.1

 

stravné - zmena stravného od 1.7.2019

 
STRAVNÉ
  časové pásmo
platnosť od 5 až 12 hod nad 12 hod až 18 hod nad 18 hod
od 1.7.2019 5,10 € 7,60 € 11,60 €
od 1.6.2018 do 30.6.2019 4,80 € 7,10 € 10,90 €
od 1.12.2016 do 31.5.2018 4,50 € 6,70 € 10,30 €
od 1.11.2014 do 30.11.2016 4,20 € 6,30 € 9,80 €
od 1.9.2012 do 31.10.2014 4,00 € 6,00 € 9,30 €
od 1.1.2011 do 31.8.2012 3,80 € 5,70 € 8,80 €
od 1.4.2009 do 31.12.2010 3,60 € 5,40 € 8,30 €
od 1.1.2009 do 31.3.2009 3,30 €5,00 € 7,70 €

formulár "vyúčtovanie pracovnej cesty" umožňuje:

  • vpisovanie dátumov pomocou zobrazovaného kalendára,
  • vpisovanie hodiny a minúty pomocou zobrazovaných hodín,
  • automatické dokončovanie písania názvu miest,
  • vpisovanie použitého dopravného prostriedku a stravného pomocou automaticky zobrazenej tabuľky,
  • automatické vypočítanie sumy v riadkoch aj stĺpcoch,
  • označovanie riadkov a ich kopírovanie.

Formuláre vo formáte PDF je možné uložiť na lokálny disk a podľa potreby vytlačiť.

Z dôvodu, že vo formulároch sa automaticky vykonávajú súčty a ďalšie potrebné funkcie, je pre správnu funkciu cestovného príkazu potrebné mať povolený JavaScript.
© 2008-2019  Všetky práva vyhradené.   Ing. Milan Novák,   sluzby@cestovnyprikaz.sk